ေငြခ်က္ခ်င္းအပ္ အတိုးခ်က္ခ်င္း ယူႏိုင္မည့္ 

Kyo U Account 

kyo-u-for-web.jpg
maxi-cash-800x506website_design.jpg

Maxi-Cash အေကာင့္

အျမင့္ဆုံး အတိုးႏႈန္း ၉.၇၅% ျဖင့္ လစဥ္အတိုး ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္မည့္ Maxi-Cash အေကာင့္

ezu-cash_main-page.jpg

EZYCash

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး အတိုးေန႔စဥ္ရရွိမယ့္ ေငြအထုတ္အသြင္းမ်ားအတြက္

ezy biz.jpg

EZYBiz

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ

News
Promotions
November 28, 2022
ေငြအပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ ျမင့္မားသည့္တစ္ႏွစ္ အတိုး ၉.၉% ကို ေငြသားခ်က္ခ်င္း ႀကိဳယူႏိုင္မည့္အျပင္ သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ အပ္ေငြကို…
November 21, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023