လစဥ္ ထူးျခားျမင့္မားသည့္ ဆုေငြ Lucky Draw

AGD Lucky Account 

LUCKY-for-web-main-page.jpg
maxi-cash-800x506website_design.jpg

Maxi-Cash အေကာင့္

အျမင့္ဆုံး အတိုးႏႈန္း ၉.၇၅% ျဖင့္ လစဥ္အတိုး ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္မည့္ Maxi-Cash အေကာင့္

ezu-cash_main-page.jpg

EZYCash

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရၿပီး အတိုးေန႔စဥ္ရရွိမယ့္ ေငြအထုတ္အသြင္းမ်ားအတြက္

ezy biz.jpg

EZYBiz

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ

News
Promotions
January 20, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
January 5, 2023
AGD ဘဏ္ အသြင္ေဆာင္ကာ Online မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအသြင္ေဆာင္လိမ္လည္ျခင္း၊ password…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023