ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္မွ သင့္လုပ္ငန္းတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကူညီရန္အသင့္ရွိပါသည္။ ဘက္ေပါင္းစံုမွ လိုအပ္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။

AGD ဘဏ္၏အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာမည္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမဆို လုပ္ငန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျပီးအဆင္ေျပေစႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားမွ

ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

Corporate Accounts
EZYBiz Account
EZYCash Account

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

La Sar Account
Loans
Trade Finance
Foreign Currency Accounts
Currency Exchange
Remittance
Bank Guarantees
Value Added Services
News
Promotions
September 15, 2022
တိုေတာင္းတဲ့ ေငြစုသက္တမ္းႏွင့္ေငြစုၿပီး ပိုမ်ားတဲ့ အတိုးကို ႀကိဳယူဖို႔ Special Promotion ကာလအတြင္း ႀကိဳယူအေကာင့္ျဖင့္…
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders across all Harry's Bar locations! (until 4th July 2023)
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Strores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. (until 4th July 2023)