EZYBiz Account

EZYBiz Power Account

EZYBiz Power Account


EZYBiz Power သည်  လုပ်ငန်းအထောက်အထား ပြရန်မလိုပဲ ငွေထုတ်ယူမှု အာမခံချက် ရရှိကာ အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူ လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အထူးသင့်တော်သော စာရင်းရှင်အပ်ငွေ စာရင်း ဖြစ်ပါသည်။

Features 

 

 • အနည်းဆုံးထားရှိရမည့် ငွေပမာဏ (၅၀၀,၀၀၀) ကျပ်
 • ငွေစာရင်းအကောင့် (၂) ခု
 • ငွေအပ်နှံခြင်းကို ငွေသား၊ အခြားဘဏ်မှ Interbank ငွေလွှဲ (သို့) ချက်လက်မှတ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
 • အကောင့်တိုင်းအတွက် ချက်စာအုပ်ရရှိနိုင်ခြင်း
 •  မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်သာ စာရင်းဖွင့်နိုင်ခြင်း

Benefits 

 

 •  ငွေသားထုတ်ယူမှုတို့အတွက် အာမခံချက်ပါရှိခြင်း
 • အခြားဘဏ်များသို့ (interbank) ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း
 • လုပ်ငန်းအထောက်အထား ပြရန်မလိုပဲ လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း
Eligibility 

 

 •  မြန်မာနိုင်ငံသား၊ ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူတိုင်း
 • မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ


Individual 

 • နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် Passport