အထူးဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း။

June 20, 2020

HTOO Group of Companies ၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္း (ခ)

ဦးလုလု ၏ ဇနီးျဖစ္သူ (ေဒၚေအးေအး@ LE AH HAUNG)

အသက္ (၆၄) ႏွစ္ သည္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၀ ရက္ေန႔၊ နံနက္

(၈:၃၀) အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊေတာင္ၾကား

(၂) ရပ္ကြက္ ရွိ၊ ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ အနိစၥေရာက္သြားပါ

သျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ အထူးဝမ္းနည္းေၾကကြဲရပါသည္။

ကြယ္လြန္သူ (ေဒၚေအးေအး@ LE AH HAUNG)  ေကာင္းရာ

သုဂတိသို႔ ေရာက္ရွိပါေစေၾကာင္း AGD ဘဏ္မိသားစုမွ

ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

 

 

News
Promotions
January 20, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
January 5, 2023
AGD ဘဏ္ အသြင္ေဆာင္ကာ Online မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအသြင္ေဆာင္လိမ္လည္ျခင္း၊ password…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023