ေငြသားထုတ္ယူမႈ ႏွင့္ ေငြလႊဲမႈမ်ားအတြက္ အသိေပးေၾကညာျခင္း

October 13, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD  ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊

လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ လာမည့္ ၾကာသပေတးေန႔အတြက္ ေငြထုတ္ယူမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ား အားလုံး အဆင္ေျပစြာ ေငြထုတ္၊ ေငြလႊဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အသုံးျပဳသူတစ္ဦးကို ၁ပတ္တြင္ ေငြထုတ္ယူမႈ တိုကင္တစ္ခု ႏွင့္ အျခားဘဏ္မ်ားသို႔ ေငြလႊဲျခင္းတိုကင္ တစ္ခုစီ တို႔သာရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

တိုကင္ရယူႏိုင္မည့္အခ်ိန္ -  နံနက္ ၇:၀၀ နာရီ

တစ္ဦးခ်င္းစုေငြမွ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာပမာဏ - တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၂ သိန္း

တစ္ျခားဘဏ္သို႔ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း (interbank transfer)  - တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃ သိန္း

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားထပ္မံသိရွိလိုပါက အီးေမးလ္ customersupport@agdbank.com (သို႔) ဖုန္း - +၉၅ ၁ ၂၃၉၉ ၃၃၃ (သို႔) AGD ဘဏ္၏ Facebook page messenger (သို႔) နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲတြင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
 

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022