မႏၲေလးည၏ ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲ

April 2, 2022

AGD ဘဏ္၏ CEO၊ ဦးထူးထက္ေတဇ သည္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔ တြင္ AGD ဘဏ္ ၏ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ Customer မ်ားႏွင့္ ibis styles Mandalay Center ၌ က်င္းပေသာ ဂုဏ္ျပဳ ညစာစားပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Customer မ်ား၏ AGD ဘဏ္အေပၚထားရွိေသာ ယုံၾကည္အားကိုးမႈႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ က်င္းပခဲ့ေသာ ထိုညစာစားပြဲတြင္  AGD ဘဏ္သည္ အေကာင္းမြန္ဆုံး ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေငြအပ္ႏွံသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ အဓိကထားၿပီး ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း CEO မွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

AGD ဘဏ္သည္ အသုံးျပဳသူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝ ေငြေၾကးစီမံရာတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လာေစရန္ အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိပါသည္။
 

News
Promotions
June 26, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္…
June 24, 2022
AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Maxima Deposits ႏွင့္ Maxi-Cash အေကာင့္တို႔၏ ‌‌စာရင္းေသအပ္ေငြကို ေငြစုကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 30. 06. 2022