ေငြခ်က္ခ်င္းအပ္ အတိုးခ်က္ခ်င္း ယူႏိုင္မည့္ ႀကိဳယူ အေကာင့္

May 2, 2022

ေငြခ်က္ခ်င္းအပ္ အတိုးခ်က္ခ်င္း ယူႏိုင္မည့္ ႀကိဳယူ အေကာင့္ 

အပ္ႏွံေငြအေပၚရရွိသည့္ အတိုးႏႈန္းကို အပ္ႏွံၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ အျပည့္အဝ ေငြသားျဖင့္ ႀကိဳယူ ႏိုင္မည့္ ႀကိဳယူအေကာင့္ (စာရင္းေသအပ္ေငြအေကာင့္သစ္) ကို ၂ ရက္ေန႔၊ ေမလ၊ ၂၀၂၂ မွစၿပီး AGD ဘဏ္ခြဲတိုင္းတြင္ အပ္ႏွံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ႀကိဳယူ အေကာင့္ ကို သက္တမ္း တစ္ႏွစ္အပ္ႏွံႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးႏႈန္း ၉.၃၅% ရရွိႏိုင္မည့္ အျပင္ ေငြစုသက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ Customer မွ ေငြသားျဖင့္အပ္ႏွံထားပါက ေငြသားအျပည့္အဝ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီး interbank transfer ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ထားပါက transfer  ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အပ္ေငြကို ေငြက်ပ္ (၁၀) သိန္းမွ စတင္အပ္ႏွံႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေငြအပ္ႏွံျခင္းကို ေငြသား၊ အျခားဘဏ္မွ interbank ေငြလႊဲ (သို႔) ခ်က္လက္မွတ္တို႔ျဖင့္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အတိုးကို ေငြသားခ်က္ခ်င္း ႀကိဳတင္ထုတ္ယူႏိုင္သည့္ ႀကိဳယူအေကာင့္ အေၾကာင္းကို နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ အေသးစိတ္စုံစမ္း အပ္ႏွံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

News
Promotions
November 28, 2022
ေငြအပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ ျမင့္မားသည့္တစ္ႏွစ္ အတိုး ၉.၉% ကို ေငြသားခ်က္ခ်င္း ႀကိဳယူႏိုင္မည့္အျပင္ သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ အပ္ေငြကို…
November 21, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023