ကုမၸဏီႏွင့္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ လြယ္ကူစြာ ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္သည့္ လစာအေကာင့္

May 31, 2022

၃၁ ရက္ ေမလ ၂၀၂၂ မွစတင္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ‌လစာေငြကို အလြယ္တကူ ထုတ္ယူႏိုင္သည့္အျပင္ အတိုးပါ ခံစားရရွိႏိုင္သည့္ လစာအေကာင့္ကို AGD ဘဏ္မွ စတင္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အသစ္မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ လစာအေကာင့္ကို အသုံးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ 

- တိုကင္မလိုပဲ မိမိလစာကို တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြသား ၂ သိန္း ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း
- လစဥ္အတိုးႏႈန္း ၄% p.a ရရွိႏိုင္ျခင္း
- အေကာင့္ထဲတြင္ ေငြလက္က်န္ ထားရွိရန္ မလိုျခင္း
-  AGD MPU Debit ကတ္ျဖင့္ ေငြသားမဲ့ေပးေခ်မႈေတြကို အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြထုတ္ရလြယ္ကူၿပီး အတိုးပါ ခံစားႏိုင္မည့္ လစာအေကာင့္ အေၾကာင္းကို နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ (သို႔မဟုတ္) ဖုန္းနံပါတ္ 95 - 1 2399 333 သို႔ဆက္သြယ္ၿပီး အေသးစိတ္စုံစမ္း ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

News
Promotions
June 26, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္…
June 24, 2022
AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Maxima Deposits ႏွင့္ Maxi-Cash အေကာင့္တို႔၏ ‌‌စာရင္းေသအပ္ေငြကို ေငြစုကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 30. 06. 2022