ေငြထုတ္ယူႏိုင္ရန္ AGD ဘဏ္ ATM တည္ေနရာမ်ား အသိေပးေၾကညာျခင္း

February 10, 2023

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊

AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေငြထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ATM မ်ားတြင္ ေငြျဖည့္သြင္းထားၿပီး လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ အမ်ားဆုံး (၃)သိန္းက်ပ္ ႏွင့္ တစ္လလွ်င္ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း (၂၀) အထိ ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

MPU Network ျဖင့္လည္း မည့္သည့္ MPU ကတ္ျဖင့္မဆို သတ္မွတ္ပမာဏအတိုင္း လြယ္ကူစြာျဖင့္ AGD ဘဏ္ ATM မ်ားတြင္ ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ေငြထုတ္ယူႏိုင္မည့္ ATM တည္ေနရာ အေသးစိတ္ကို ေအာက္ပါပုံတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
 

d

ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ATM တည္ေနရာမ်ား 
1 City Mall ဘဏ္ခြဲ အခန္းအမွတ္ (၄၄-ဘီ)၊ ဒုတိယအထပ္၊ ျပည္လမ္းႏွင့္မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းေထာင့္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
2 Junction City ဘဏ္ခြဲ အခန္းအမွတ္ (၃၅၄)၊ တတိယအထပ္၊ Junction City၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
3 ကမာ႐ြတ္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၅၁၉)၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
4 ေျမနီကုန္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၂၃၅)၊ ျပည္လမ္း၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္း     ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။  ရန္ကုန္
5 လမ္းမေတာ္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၅၉၀)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
6 ဆူးေလဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၇၃/၇၅)၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ ေက်ာက္တံတား        ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
7 အင္းယားလမ္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၂၆)၊ အင္းယားလမ္း၊ ေ႐ႊေတာင္ၾကား(၂)ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
8 စမ္းေခ်ာင္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၂-က)၊ အမွတ္ (၃၄ခ/၁-က-၄)၊ ဗဟိုလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
9 လသာဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၃၇၆)၊ အခန္းအမွတ္(၈)၊ ေျမညီထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊(၅)ရပ္ကြက္၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။  ရန္ကုန္
10 Myanmar Plaza  အမွတ္ (၁၉၂)၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
11 Junction Mawtin  Junction Mawtin Shopping Centre၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ လမ္းသစ္လမ္းေထာင့္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
12 Makro Myanmar အမွတ္ (၃၂၂)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ စက္ဆန္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
13 Junction Square Junction Square Shopping Centre၊ ျပည္လမ္းႏွင့္ ကြၽန္းေတာလမ္းၾကား၊ ကမာ႐ြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
14 ေဖာ့ကန္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၇၃၉/၁၇၄၀)၊ သုခလမ္းသြယ္၊ ေဖာ့ကန္ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
15 မင္းဓမၼလမ္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၂/က)၊ မင္းဓမၼလမ္းႏွင့္ေတာ္ဝင္လမ္းေထာင့္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
16 မဂၤလာေဈးဘဏ္ခြဲ တိုက္(၁)၊ အခန္း(၀၂၊ ၀၄)၊ ေျမညီထပ္၊ စက္႐ုံလမ္းႏွင့္ ႏွင္းဆီလမ္းေထာင့္၊ သာယာကုန္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
17 ပန္းဆိုးတန္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၂၄/၁၂၆)၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း(‌ေအာက္ဘေလာက္)၊ ‌ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
18 ဦးခ်စ္ေမာင္ဘဏ္ခြဲ တိုက္အမွတ္ (S-7,S-8)၊ ဦးခ်စ္ေမာင္လမ္း၊ ဦးခ်စ္ေမာင္အိမ္ရာ၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
19 ပင္လုံေဆး႐ုံ အမွတ္ (၉/၁)၊ (၂၇) ရပ္ကြက္၊ ဆရာစံလမ္းမႀကီး၊ ေျမာက္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
20 Junction 8  Junction 8 Shopping Centre၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
21 ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၆၈)၊ သီရိရတနာအဆင့္ျမင့္ေဈး၊ ဇမၺဴသီရိ၊ ေနျပည္ေတာ္။ ေနျပည္ေတာ္
22 ၿမိတ္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ ၉၉ (၁၃/ခ)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း ၊ဆိပ္ငယ္ေျမာက္ကြက္သစ္၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ တနသၤာရီတိုင္း။ တနသၤာရီ
23 မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၁) အမွတ္ (၁၅၁)၊ (၂၈)လမ္းႏွင့္ (၂၉)လမ္းၾကား၊ လမ္း(၈၀)၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
24 Junction Naypyitaw ရာဇသဂၤဟလမ္း၊ ဟိုတယ္ဇုန္အေရွ႕၊ ဒကၡိဏသီရိ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။ ေနျပည္ေတာ္
25 Aureum hotel Naypyitaw ရာဇသဂၤဟလမ္း၊ ဒကၡိဏသီရိဟိုတယ္ဇုန္၊ ေနျပည္ေတာ္။ ေနျပည္ေတာ္
26 မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၃) အမွတ္ (င-၆/၃၁)၊ (၆၂)လမ္း၊ မေနာ္ဟရီလမ္းႏွင့္ ခိုင္ေ႐ႊဝါလမ္းၾကား၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
27 ကြၽဲဆည္ကန္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (ဘီ-၁)၊ (၇၇)လမ္းႏွင့္ (၇၈)လမ္းၾကား၊ သာယာဝတီမင္းႀကီးလမ္း၊ ခ်မ္းျမသာယာရပ္ကြက္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
28 မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၄) အမွတ္ (၁၀၄)၊ (၈၄)လမ္း၊ လမ္း(၃၀) ႏွင့္ (၃၁)လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
29 ေျမာက္ဥကၠလာပဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၁၇၈)၊ သုဓမၼာလမ္းႏွင့္ သုဓမၼာ(၃)လမ္းေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
30 ေညာင္ေလးပင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၉)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၃)ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူးတိုင္း။ ပဲခူး
31 ျဖဴးဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၂၈)၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီး၊ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း။ ပဲခူး
32 အမ္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၃၂)၊ မဂၤလာလမ္းမႀကီး၊ ေဈးရပ္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊ အမ္းၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။ ရခိုင္
33 ဘုရင့္ေနာင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (ည-၇၉)၊ ကံ့ေကာ္လမ္းႏွင့္ အေသာကလမ္းေထာင့္၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ုံ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
34 ဘုန္းႀကီးလမ္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၈၃)၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း(အလယ္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
35 Central Hotel  အမွတ္ (၃၅၃-၃၅၇)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
36 မရမ္းကုန္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၂၃၅)၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ အင္းစိန္လမ္း၊ မရမ္းကုန္း          ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
37 မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၅) အမွတ္ (၆၉)၊ (၇၃)လမ္း၊ (၂၉)လမ္း ႏွင့္ (၃၀)လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
38 ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၂၂၅)၊ ၈ရပ္ကြက္၊ ရပ္ကြက္ႀကီး-၄ ၊ မႏၲေလး-လားရႈိးလမ္း၊ ျပင္ဦးလြင္။ မႏၲေလး
39 စလင္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၂၅၅)၊ ေဈးမရပ္ကြက္၊ စလင္းၿမိဳ႕၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္၊ မေကြး။ မေကြး
40 ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၄၂/၁)၊ ေစာ္ဘြားႀကီးကုန္းပြဲ႐ုံႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
41 ေ႐ႊဘုံသာဘဏ္ခြဲ အမွတ္(၅၇)၊ ေ႐ႊဘုံသာလမ္း (‌ေအာက္ဘေလာက္)၊ (၃) ရပ္ကြက္၊ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
42 ေတာင္ဥကၠလာပဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၇၇၀/က)၊ သုမဂၤလာလမ္း ၊ နႏၵဝန္ေဈးအနီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
43 သာေကတဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၁၈၂)၊ ေျမညီထပ္(ဘီ)၊ ဇဂၤမလမ္း၊ သာေကတ       ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
44 ေယာမင္းႀကီးလမ္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၃၀/‌ေအ)၊ အခန္း(၁)၊ ေျမညီထပ္၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
45 ေက်ာက္တံခါးဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၈၂)၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း။ ပဲခူး
46 မဂၤလာေတာင္ၫႊန႔္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၆၉)၊ ေျမညီထပ္၊ အေပၚပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေတာင္လုံးျပန္ရပ္ကြက္၊ မဂၤလာေတာင္ၫႊန႔္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
47 ကမာၻေအးဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၂၁၀)၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ျမတ္စုမြန္ကြန္ဒို၊ ၉ ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
48 ဆြာဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၂)၊ ဆြာစက္မႈရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းမႀကီး၊ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပဲခူး။ ပဲခူး
49 ေညာင္ဦးဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၅)၊ ရာဇ​သ​ၾကၤန္ ၂ လမ္း၊ သီရိပစၥယ ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
50 ေညာင္ေ႐ႊဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၅၄)၊ ႐ုံးႀကီးလမ္း၊ မိုးလဲ့ ၂ ရပ္ကြက္၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း။ ရွမ္း
51 YANGON ZOO ကန္ေတာ္ႀကီး ကန္ပတ္လမ္း၊ ရန္ကုန္တိရစာၦန္ဥယ်ာဥ္။ ရန္ကုန္
52 ဇီးပင္ႀကီးဘဏ္ခြဲ     အထက္ျမန္မာျပည္၊ ဗဟိုဝန္ထမ္း တကၠသိုလ္၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
53 သုဝဏၰဘဏ္ခြဲ     အမွတ္ (၁၆၅/ ၆) သံသုမာလမ္း၊ သုဝဏၰ (၂၄) ရပ္ကြက္၊ သုဝဏၰ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။  ရန္ကုန္
54 မင္းဘူးဘဏ္ခြဲ     အမွတ္ (၁၄၃၉)၊ ေ႐ႊတမာလမ္း၊ ၄ ရပ္ကြက္၊ မင္းဘူးၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြး။ မေကြး
55 မိတၳီလာဘဏ္ခြဲ  အမွတ္ (၁၉၇) သီရိမဂၤလာ ရပ္ကြက္၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
56 ျမင္းၿခံဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၇)၊ ကြၽဲႀကီးအေရွ႕၊ (၈) ရပ္ကြက္၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
57 ထားဝယ္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၄၈)၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း (အေနာက္)၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ တနသၤာရီ
58 Mobile ATM MobileCar (Makro) တနလၤာေန႔၊ အဂၤါေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔။ ရန္ကုန္
59 မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ(၆) အမွတ္ (၃၂၃)၊ ၈၃ လမ္းႏွင့္ ၃၅ လမ္းေထာင့္၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
60 Domestic Terminal-3  Domestic Terminal-3၊ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္။ ရန္ကုန္
61 မေကြးဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၁၈)၊ ျပည္ေတာ္သာလမ္းႏွင့္ သစၥာလမ္းၾကား၊ အေရွ႕ေမတၱာရပ္ကြက္၊ မေကြး။ မေကြး
62 ေမာ္လၿမိဳင္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၃၇)၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။ မြန္ျပည္နယ္
63 ျမစ္ႀကီးနားဘဏ္ခြဲ အခန္းနံပတ္ (၁၊၂၊၃၊၄)၊ အမွတ္ (၃၀၄)၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္းႏွင့္ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင့္၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္
64 ေက်ာက္ပန္းေတာင္းဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၂၁၇/၅၂၁)၊ ရန္ေျပမာန္လမ္းႏွင့္ မ‌ေကြးလမ္း၊ စံျပရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕၊ မႏၲေလး။ မႏၲေလး
65 ေအာင္လံဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၃၉/၁၄၅)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ တေရာကုန္း ရပ္ကြက္၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ သရက္ခ႐ိုင္၊ မေကြး။ မေကြး
66 ျပည္ဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၈၅ (ဘီ)/၈၆)၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ေ႐ႊကူ ရပ္ကြက္၊ ျပည္ၿမိဳ႕၊ ပဲခူး။ ျပည္
67 ပခုကၠဴဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၅ ဒီ)၊ အေရွ႕မက်ည္းတန္း၊ အမွတ္ (၇) ရပ္ကြက္၊ ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ မေကြး။ မေကြး
68 ေတာင္တြင္းႀကီးဘဏ္ခြဲ အမွတ္ (၇)၊ ရန္ကုန္-မေကြးလမ္းမႀကီး၊ ေ႐ႊၾကာအင္း (၂) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ မေကြး။ မေကြး
News
Promotions
March 20, 2023
AGD EZY Savings, EZYCash, EZYCash Platinum, AGD Lucky, Business Call ႏွင့္ SME Call အစရွိေသာ AGD ဘဏ္အေကာင့္အသစ္မ်ားမွ AGD…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023