ျပည္သူမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ AGDဘဏ္ ATMစက္ တည္ေနရာမ်ား အသိေပးေၾကညာျခင္း

May 10, 2021

AGDဘဏ္ အသုံးျပဳသူ ျပည္သူမ်ား ေငြထုတ္ယူမႈ လြယ္ကူေစရန္ အခ်ိန္နဲ႔အမွ်ေစာင့္ၾကည့္ ေငြျဖည့္သြင္းေပးထားေသာ ATM စက္မ်ားကိုတည္ေနရာႏွင့္အတူ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ေငြထုတ္ယူမႈ မ်ားျပားျခင္း ႏွင့္ သတင္းတင္ျခင္း  အခ်ိန္ကြာဟမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ ATM မ်ား out of service ျဖစ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ္လည္း ေခတၱခဏသာျဖစ္ၿပီး ေငြျပန္လည္ ျဖည့္သြင္း ေပးထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ATMမွတဆင့္ ေငြထုတ္ယူျခင္း-တစ္ရက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁သိန္း

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022