ႏွစ္သစ္မွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြ သယ္ေဆာင္လာေပးမည့္ AGD Lucky (Call Deposit Account)

January 2, 2023

ႏွစ္သစ္မွာ ကံေကာင္းျခင္းေတြ သယ္ေဆာင္လာေပးမည့္ AGD Lucky (Call Deposit Account) 

၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂ ရက္ေန႔ မွစၿပီး အတိုးအျပင္ အပိုထပ္ေဆာင္းဆုမ်ား လစဥ္ကံထူးႏိုင္မည့္ Lucky Draw အစီအစဥ္ ပါဝင္ေသာ Call Deposit အေကာင့္ ပုံစံအသစ္ ျဖစ္သည့္ AGD Lucky အေကာင့္ကို စတင္ မိတ္ဆက္ေပးအပ္ပါသည္။

AGD Lucky ကို ေငြက်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ျဖင့္ အေကာင့္စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး အတိုးႏႈန္း 4% p.a  ျဖင့္ ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြအေပၚ အတိုးတြက္ခ်က္ေပးၿပီး လစဥ္အတိုးထည့္သြင္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Lucky Draw အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေသာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ (0.5% p.a) ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ဆုေၾကးေငြအား လစဥ္တြက္ခ်က္ေပးၿပီး Onepay Wallet ထဲသို႔ အပိုထပ္ေဆာင္း ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Lucky Draw ကံစမ္းရန္
.................................
AGD LUCKY အေကာင့္တြင္ လစဥ္ပွ်မ္းမွ်လက္က်န္ ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းႏွင့္အထက္ ေငြစုသူ Customer မ်ား အားလုံးသည္ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ လစဥ္ကံစမ္းႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ပ်မ္းမွ်ေငြက်ပ္ ၅ သိန္း တိုင္းအတြက္ Lucky Draw Ticket တစ္ေစာင္စီ ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး ေငြမ်ားမ်ားစုေလ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ကံထူးရန္ အခြင့္အေရးမ်ားေလ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြက္ အမ်ားဆုံး ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၀ အထိ ကံထူးႏိုင္မည့္ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ဆု (၃၀) မဲေဖာက္ျခင္း အစီအစဥ္ AGD Lucky Winner မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ အတြင္းတြင္ က်င္းပၿပီး ကံထူးရွင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြလည္းစု၊ လစဥ္လည္းကံစမ္းႏိုင္မည့္ AGD Lucky အေကာင့္ကို  ဖုန္း +၉၅ ၁ ၂၃၉၉ ၃၃၃ (သို႔)  နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ အေသးစိတ္ လာေရာက္စုံစမ္းေမးျမန္း အပ္ႏွံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

News
Promotions
May 31, 2023
ခ်စ္ခင္ေလးစားရပါေသာ AGD ဘဏ္ Customer မ်ားရွင္။ AGD ဘဏ္၏ Customer မ်ား AGD MPU Debit ကတ္ႏွင့္ AGD ATM မွ ေငြသားထုတ္ယူမႈ…
March 20, 2023
AGD EZY Savings, EZYCash, EZYCash Platinum, AGD Lucky, Business Call ႏွင့္ SME Call အစရွိေသာ AGD ဘဏ္အေကာင့္အသစ္မ်ားမွ AGD…
May 5, 2023
5% off for AGD MPU Card Holders. (until 4th August 2023) Address - No.209, Parami Road, 4 Ward, South Okkalapa, Yangon. For…
July 4, 2022
10% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023