ေငြေၾကးကိစၥ ၿပီးျပည့္စုံစြာ အေကာင္းဆုံးေငြစုပါ AGD Super

November 28, 2022

ေငြေၾကးကိစၥ ၿပီးျပည့္စုံစြာ အေကာင္းဆုံးေငြစုပါ AGD Super

ေငြအပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ ျမင့္မားသည့္တစ္ႏွစ္အတိုး ၉.၉% ကို ခ်က္ခ်င္း ႀကိဳယူႏိုင္ၿပီး သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ အပ္ေငြကို ေငြသားအျဖစ္ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ အာမခံခ်က္အျပည့္ရွိေသာ AGD Super၊ အေကာင္းဆုံး စာရင္းေသအပ္ေငြ ပုံစံအသစ္ကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၈ ရက္ေန႔ မွစၿပီး AGD ဘဏ္ခြဲတိုင္းတြင္ အပ္ႏွံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

AGD Super Features ႏွင့္အားသာခ်က္မ်ားမွာ
-တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္း ၉.၉%
-‌ေငြစုသက္တမ္း (၁) ႏွစ္
-အနည္းဆုံးအပ္ေငြ က်ပ္သိန္း (၁၀၀)
-ေငြသား၊ အျခားဘဏ္မွ interbank ေငြလႊဲ (သို႔) ခ်က္လက္မွတ္ တို႔ျဖင့္အပ္ႏွံႏိုင္ျခင္း
-လက္ရွိ AGD ဘဏ္အေကာင့္မွ  ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအပ္ႏွံလိုလွ်င္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလိုေသာအပ္ေငြ ပမာဏ၏ အနည္းဆုံး ၄၀% ထပ္မံျဖည့္သြင္း၍ အပ္ႏွံႏိုင္ျခင္း
-လိုအပ္သည့္အခါတြင္ အပ္ေငြ၏ ၅၀% ကို စာရင္းေသအပ္ေငြမဖ်က္ဘဲ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္အစီအစဥ္
-သက္တမ္းျပည့္လွ်င္ အပ္ေငြကို အျပည့္အဝ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာ EZYCash/ EZYCash Platinum အေကာင့္မ်ားထဲသို႔ ထည့္ေပးျခင္း
AGD Super ၏ကနဦးပ႐ိုမိုးရွင္း အေနျဖင့္ ၃လအတြင္း ေငြလာေရာက္အပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အထူးလက္ေဆာင္မ်ား

က်ပ္သိန္း ၅,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ပထမဆုံးလာေရာက္ အပ္ႏွံသူ အေယာက္ (၅၀) ကို  အေခါက္ေ႐ႊျပား တစ္ျပားလက္ေဆာင္

က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္ အထက္ အပ္ႏွံသူမ်ားကို Aureum Palace ႏွင့္ Myanmar Treasure Resort တြင္ အခမဲ့ (၃) ည တည္းခိုခြင့္ကူပြန္

ေငြေၾကးကိစၥမ်ား အေကာင္းဆုံးစီမံႏိုင္ၿပီး ပ႐ိုမိုးရွင္းကာလမွာ အေခါက္ေ႐ႊျပားလက္ေဆာင္၊ ဟိုတယ္  အခမဲ့ တည္းခိုခြင့္ လက္ေဆာင္မ်ား ရရွိရန္ လက္ဦးမႈယူၿပီး အခုပင္ နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ အေသးစိတ္စုံစမ္းေမးျမန္း အပ္ႏွံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

News
Promotions
January 20, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
January 5, 2023
AGD ဘဏ္ အသြင္ေဆာင္ကာ Online မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအသြင္ေဆာင္လိမ္လည္ျခင္း၊ password…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023