ေငြသားထုတ္ယူမႈအတြက္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းရယူရန္ ေၾကညာခ်က္

May 9, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာAGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ 

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ (၁၀)ရက္ေန႔ မွစတင္၍ လူႀကီးမင္းတို႔၏ အေကာင့္မ်ားမွေငြထုတ္ယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ တိုကင္ စနစ္အစား ဖုန္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူသည့္ စနစ္ကိုေျပာင္းလဲလိုက္ေၾကာင္းေၾကညာအပ္ပါသည္။

 

**ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းရယူရန္**
- ဖုန္းနံပါတ္ +95-1-2399333 ကိုေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။
- ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၄နာရီအတြင္း တနလၤာေန႔မွေသာၾကာေန႔အထိ (ဘဏ္ပိတ္ရက္မွအပ) ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ယခုေငြထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ပမာဏမွာ မေျပာင္းလဲပဲ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဦးခ်င္းစုေငြမွ ေငြထုတ္ယူျခင္း     - တစ္ပါတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀ 
လုပ္ငန္းသုံးစာအုပ္မွ ေငြထုတ္ယူျခင္း     - တစ္ပါတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀

 

အျခားဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုမူ တိုကင္မလို၊ရက္ခ်ိန္းမလိုပဲ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ရယူႏိုင္ပါသည္။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022