ဘဏ္ခြဲအခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အသိေပး ေၾကညာျခင္း

April 20, 2021

ခ်စ္ခင္ေလးစားအပ္ပါေသာ customer မ်ားရွင့္၊ 

အသုံးျပဳသူမ်ားအားလုံး လိုအပ္ေသာ အေျခခံဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဇယားတြင္ပါရွိေသာ ဘဏ္ခြဲအခ်ိဳ႕အား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ အပတ္စဥ္တိုင္းတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ား ထပ္မံတိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထပ္တိုးဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားရန္လည္း ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ update စာရင္းကို  www.agdbank.com/news တြင္ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ဒါ့အျပင္ AGD ATM စက္မ်ားအားလုံး Online ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေငြသားရွိေစရန္လည္း အားထုတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ႏွင့္ပက္သက္ေသာ စာရင္းကိုလည္း AGD Bank ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္း အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိခဲ့ပါက နားလည္ေပးပါရန္လည္း ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။ 

ယခုေငြထုတ္ယူႏိုင္ေသာ ပမာဏမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

တစ္ဦးခ်င္းစုေငြမွ ေငြထုတ္ယူျခင္း     - တစ္ပါတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀ 
လုပ္ငန္းသုံးစာအုပ္မွ ေငြထုတ္ယူျခင္း     - တစ္ပါတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀
ATM မွတဆင့္ ေငြထုတ္ယူျခင္း     - တစ္ရက္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁.၅ သိန္း

News
Promotions
November 11, 2023
AGD ဘဏ္ရဲ႕ အသြင္သစ္ အျမင္သစ္နဲ႔ ဆန္းသစ္တဲ့ AGD Mobile Banking အသစ္ကို AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားနဲ႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားဆီ…
November 3, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
October 22, 2023
Get Cash Back at Pro - 1 with your Platinum MPU Debit Card! Promotion valid until 30th December 2023 *Cash back 2,000 MMK on…
October 22, 2023
Enjoy 15 % off at Dr. A with your Platinum MPU Debit Card! Promotion valid until 31st March 2024. 10% on any individual…