ဘဏ္ခြဲတိုကင္စနစ္ႏွင့္ ေန႔စဥ္ေငြထုတ္ယူႏိုင္သည့္ဘဏ္ခြဲမ်ား

May 13, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာAGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ 

လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ ပိုမိုအဆင္ေျပေသာ တိုကင္စနစ္ကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
တိုကင္ ရယူမႈပိုမို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ေန႔စဥ္ ရက္အလိုက္ ေငြသားထုတ္ယူမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ဘဏ္ခြဲမ်ားစီစဥ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ရက္အလိုက္ ေအာက္ပုံပါ ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ တိုကင္ယူ ေငြထုတ္ျခင္းျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ထိုဘဏ္ခြဲမ်ားသည္ ေငြသားထုတ္ေပးသည့္ရက္ တြင္ လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ေငြထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းကိုသာ အထူးေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးခ်င္းစုေငြမွ ထုတ္ယူႏိုင္ေသာပမာဏ - တစ္ပတ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃သိန္း

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022