ေငြသားထုတ္ယူရင္း ျမင့္မားတဲ့အတိုးျဖင့္ ကာလရွည္ေငြစုႏိုင္မည့္ enCASH

March 9, 2022

ေငြသားထုတ္ယူရင္း ျမင့္မားတဲ့အတိုးျဖင့္ ကာလရွည္ေငြစုႏိုင္မည့္ enCASH


ေငြသားမ်ားထုတ္ယူျခင္းျပဳလုပ္ရင္း  အတိုးမ်ားမ်ားျဖင့္ေငြစုျခင္းပါ တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ enCASH အေကာင့္အမ်ိဳးအစားသစ္ကို AGD ဘဏ္မွ ၉ရက္ မတ္လ ၂၀၂၂ တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။

enCASH အေကာင့္အသုံးျပဳၿပီး Interbank(CCT)/ Clearing တို႔ျဖင့္ယူေဆာင္လာေသာ ေငြမ်ားကို ေငြသားထုတ္ယူရင္း အတိုးမ်ားမ်ားျဖင့္ ကာလရွည္ေငြစုသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Interbank Transfer(CCT) သို႔မဟုတ္ Clearing ျဖင့္ေငြသြင္း အေကာင့္ဖြင့္ကာ စုေငြပမာဏ​၏ ၄၀% အထိ ေငြစုသက္တမ္းမျပည့္ခင္ ေငြသားအျဖစ္ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (စတင္ ေငြအပ္ခ်ိန္တြင္ ၂၀% အထိ၊ေငြစုစဥ္ကာလအတြင္း ၂၀%အထိ)

ေငြစုသက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ အတိုးအျပည့္အဝကိုလည္း ေငြသားျဖင့္ထုတ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေငြစုကာလမ်ားမွာ ၆လ ႏွင့္ ၁၂လ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး အတိုးႏႈန္းအမ်ားဆုံး ၉.၂၅% အထိရယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေငြထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ေငြစုျခင္း ကိစၥမ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း အဆင္ေျပေစမည့္ enCASH ကို AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ အေသးစိတ္စုံစမ္း အပ္ႏွံႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။
 

News
Promotions
January 20, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
January 5, 2023
AGD ဘဏ္ အသြင္ေဆာင္ကာ Online မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအသြင္ေဆာင္လိမ္လည္ျခင္း၊ password…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023