လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိုင္ရွင္မ်ား အတြက္ EZYBiz

December 9, 2021

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊  ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး AGD ဘဏ္တြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ေသာ EZYBiz current အေကာင့္ကိုဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

အသစ္မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ EZYBiz အေကာင့္ျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ လုပ္ငန္း၊ဆိုင္ခန္းမ်ားအတြက္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြလက္ခံႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ေငြသားကိုအပတ္စဥ္ ျပန္ထုတ္ယူႏိုင္မည့္ အာမခံခ်က္ပါ ရရွိသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း အသစ္ EZYBiz သည္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ေငြသားထုတ္ယူမႈ၊ အျခားဘဏ္မ်ားသို႔ (interbank) ေငြလႊဲႏိုင္မႈ စသည္တို႔ကို ရယူျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အေကာင့္အတြက္ မိမိလုပ္ငန္းအေထာက္အထားျပသရန္လိုအပ္ၿပီး ျမန္မာေငြ ၁၀ သိန္းက်ပ္ကေန အေကာင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆိုင္ရွင္မ်ား အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြစာရင္း အသစ္ EZYBiz ကို နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေငြသားထုတ္ယူမႈ အာမခံရရွိကာ စီးပြားေရးတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022