အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ EZYBiz Power Account

March 22, 2022

၂၂ ရက္၊ မတ္လ၊ ၂၀၂၂ မွစတင္ၿပီး အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ customers မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္သည့္ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ အေကာင့္သစ္ - EZYBiz Power ကို AGD ဘဏ္မွ စတင္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

အသစ္မိတ္ဆက္လိုက္ေသာ EZYBiz Power အေကာင့္ကို အသုံးျပဳၿပီး လူႀကီးမင္း၏ လုပ္ငန္းအတြက္ လက္ခံရရွိထားေသာေငြသားမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ အမ်ားဆုံးသိန္း (၅၀) အထိ တိုကင္ယူစရာမလို၊ တန္းစီစရာ မလိုပဲ ထုတ္ယူႏိုင္မည့္အာမခံခ်က္ရွိသည့္အျပင္ အျခားဘဏ္မ်ားသို႔ interbank (CCT) ေငြလႊဲျခင္းတို႔ကိုပါ အလြယ္တကူ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

EZYBiz Power ႏွင့္ အျခား စာရင္းရွင္အပ္ေငြအေကာင့္မ်ားႏွင့္ မတူထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္  EZYBiz Power အေကာင့္သစ္ဖြင့္ရန္ မိမိလုပ္ငန္းလိုင္စင္အေထာက္အထားမ်ား ျပသရန္မလိုအပ္ပဲ  သတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားျပည့္စုံစြာျဖည့္ၿပီး  ေငြသား (သို႔) အျခားဘဏ္မ်ားမွ CCT/ Clearing တို႔ျဖင့္ ျမန္မာေငြ (၅) သိန္းက်ပ္မွစတင္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

လုပ္ငန္း၏ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ပိုမိုအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ EZYBiz Power အေကာင့္သစ္ကို နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
June 26, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ လူႀကီးမင္းတို႔ အတြက္ ေငြထုတ္ယူရန္ တိုကင္ရယူမႈ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္…
June 24, 2022
AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ Maxima Deposits ႏွင့္ Maxi-Cash အေကာင့္တို႔၏ ‌‌စာရင္းေသအပ္ေငြကို ေငြစုကာလအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 30. 06. 2022