အတိုးႏႈန္းမ်ား တိုးျမႇင့္လိုက္ေသာ EZYCash

September 13, 2021

EZYCash အေကာင့္နဲ႔ ေငြအပ္တဲ့အခါ အပ္ေငြကို အထုတ္အသြင္း အကန႔္အသတ္မရွိ အခ်ိန္မေ႐ြးျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အတိုးႏႈန္း ၈%အထိရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ 

EZYCash အေကာင့္ႏွင့္ ေငြစုမယ္ဆိုလွ်င္ 

ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀,၀၀၀ ေအာက္ (မည္သည့္ပမာဏမဆို) -အတိုးႏႈန္း ၆%
ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ -အတိုးႏႈန္း ၈% အထိရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

EZYCash Account ၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားကေတာ့
•Account ကို ေန႔စဥ္အတိုးတြက္ေပးၿပီး လစဥ္ထည့္သြင္းေပးျခင္း 
•အေကာင့္ထဲရွိ ေငြပမာဏကိုအကန႔္အသတ္မရွိ ေငြသားအျဖစ္ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း
•ခ်က္စာအုပ္ရရွိႏိုင္ျခင္း

လစဥ္အတိုးထည့္ေပးၿပီး ေန႔စဥ္အတိုးတြက္ေပးေသာ ေငြအထုတ္အသြင္းျပဳလုပ္ရလြယ္သည့္ အတိုးႏႈန္းထားအသစ္ EZYCashျဖင့္ ေငြစုလိုပါက customer မ်ားအေနႏွင့္ နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမွာ စုံစမ္းၿပီးစာရင္းဖြင့္လွစ္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
November 28, 2022
ေငြအပ္ႏွံခ်ိန္တြင္ ျမင့္မားသည့္တစ္ႏွစ္ အတိုး ၉.၉% ကို ေငြသားခ်က္ခ်င္း ႀကိဳယူႏိုင္မည့္အျပင္ သက္တမ္းျပည့္ခ်ိန္တြင္ အပ္ေငြကို…
November 21, 2022
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023