ပိုမိုဆန္းသစ္ တိုးျမႇင့္ထားေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ EZYCash အေကာင့္

November 1, 2022

ပိုမိုဆန္းသစ္ တိုးျမႇင့္ထားေသာ အတိုးႏႈန္းမ်ားႏွင့္ EZYCash အေကာင့္

၂၀၂၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔ မွ စတင္ၿပီး AGD ဘဏ္၏ EZYCash အေကာင့္ကို အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအတြက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ အတိုးႏႈန္း ခံစားရင္း အပ္ႏွံထားသည့္ေငြကို Customer မ်ား လိုအပ္သည့္အတိုင္း အခ်ိန္မေ႐ြး ေငြပမာဏ အကန႔္အသတ္မရွိ ထုတ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္အထက္  - အတိုးႏႈန္း ၈%p.a
ေန႔စဥ္လက္က်န္ေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေအာက္ - အတိုးႏႈန္း ၇%p.a

ေန႔စဥ္အတိုးတြက္ေပးၿပီး လစဥ္ အတိုးထည့္သြင္းေပးေသာ EZYCash အေကာင့္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ဖုန္း +၉၅ ၁ ၂၃၉၉ ၃၃၃ (သို႔) နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ေမးျမန္းစုံစမ္း အပ္ႏွံဖို႔ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
 

News
Promotions
January 20, 2023
ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္အသုံးျပဳသူမ်ားရွင္၊ AGD ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳသူ Customer မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ…
January 5, 2023
AGD ဘဏ္ အသြင္ေဆာင္ကာ Online မွတဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းအသြင္ေဆာင္လိမ္လည္ျခင္း၊ password…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023