ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္တဲ့ အတိုးႏႈန္းမ်ားနဲ႔ Fixed Deposit

May 13, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊

၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၂)ရက္ မွစတင္ကာ fixed deposit ( ၁လ ႏွင့္ ၃လ) အတြက္ အတိုးႏႈန္းအသစ္မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးထားပါသည္။
၁လ အတြက္အတိုးႏႈန္း ၉% ႏွင့္ ၃လ အတြက္ အတိုးႏႈန္း ၉.၅% အသီးသီးတိုးျမႇင့္ လိုက္ပါသည္။


Customer မ်ားအတြက္ ေငြမ်ား တိုးပြားၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ထားရွိရန္ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ အျမန္ဆုံး လာေရာက္စုံစမ္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022