ေငြသားခ်က္ခ်င္း ထုတ္ယူလိုသူမ်ားအတြက္ INSTACash အေကာင့္သစ္

January 24, 2022

ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြထည့္သြင္းလက္ခံျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ေငြသား ခ်က္ခ်င္းထုတ္ယူလိုေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအတြက္ (၂၄ ရက္ေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္) မွစတင္ကာ အေကာင့္အမ်ိဳးအစား အသစ္ INSTACash ကို ဖြင့္လွစ္အသုံးျပဳႏိုင္ပါၿပီ။

အျခားဘဏ္မ်ားမွ (Interbank/CCT) ျဖင့္လႊဲေျပာင္းေသာေငြမ်ား၊ ခ်က္စာ႐ြက္ျဖင့္လႊဲေျပာင္းေသာေငြမ်ား၊ ေငြသားထည့္သြင္းထားေသာေငြမ်ား ကို တစ္ပတ္လွ်င္ က်ပ္ေငြ ၁၀သိန္း အထိ တိုကင္ယူစရာမလို၊ ဘဏ္ေငြထုတ္ရက္အထိေစာင့္စရာမလို၊ တန္းစီစရာ မလိုပဲ ထုတ္ယူႏိုင္မည့္အျပင္၊ အေကာင့္ထဲတြင္က်န္ရွိေသာေငြမ်ားအတြက္ အတိုးႏႈန္း ၄% ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

INSTACash ကို ေငြက်ပ္ ၅သိန္း မွစတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေငြထည့္သြင္းမႈမ်ားကို ေငြသားအျပင္ အျခားဘဏ္မွ Interbank ေငြလႊဲ ႏွင့္ clearing cheque တို႔ျဖင့္ပါ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေငြသားအလြယ္တကူထုတ္ယူရင္း အတိုးပါရရွိႏိုင္မည့္ INSTACash အေကာင့္ကို နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ လာေရာက္စုံစမ္းဖြင့္လွစ္ရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။
 

News
Promotions
March 20, 2023
AGD EZY Savings, EZYCash, EZYCash Platinum, AGD Lucky, Business Call ႏွင့္ SME Call အစရွိေသာ AGD ဘဏ္အေကာင့္အသစ္မ်ားမွ AGD…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023