အတိုးႏႈန္းအမ်ားဆုံးႏွင့္ စာရင္းေသအပ္ေငြမွ အတိုးေငြလစဥ္ ေငြသားထုတ္ယူနိုင္ေသာ Maxi-Cash

July 1, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ 

AGD ဘဏ္၏ အတိုးအမ်ားဆုံးရရွိေသာ Maxima Deposits အပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ အပ္ေငြ က်ပ္ သိန္း(၁၀၀)ႏွင့္အထက္ကို ၆လ ၊ ၉လ ၊ ၁ႏွစ္ အပ္ႏွံမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အပ္ေငြမွ လစဥ္အတိုးထုတ္ယူနိုင္ေသာ Maxi-Cash အေကာင့္အမ်ိဳးအစားအသစ္ ကိုေရြးခ်ယ္အပ္ႏွံနိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အပ္ေငြကာလ ၁ႏွစ္အတြက္ ၁၀% ၊ ၉လႏွင့္ ၆လ အတြက္ ၉.၃၅% အတိုးရရွိသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အတိုးအား လူႀကီးမင္းတို႔၏ AGD saving အေကာင့္ထဲသို႔ လစဥ္ျဖည့္သြင္းေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Saving အေကာင့္ထဲသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ အတိုးမ်ားကိုလည္း အကန႔္အသတ္မရွိထုတ္ယူနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

AGDဘဏ္တြင္ saving အေကာင့္မရွိေသးသူမ်ားအေနျဖင့္ Maxi-cash ေငြအပ္သည့္အခါ saving အေကာင့္ပါဖြင့္လွစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

​လုံျခဳံစြာေငြစုရင္း ပုံမွန္အတိုးထုတ္ယူလိုေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားအေနျဖင့္ အတိုးျမင့္မားၿပီး လစဥ္အတိုးကို ေငြသားထုတ္ယူနိုင္မည့္ Maxi-cash ကို AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ အေသးစိတ္လာေရာက္စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။ ယခုအထူးအစီအစဥ္သည္ ၂၀၂၁ ဇူလိုင္လ ၃၁ရက္ေန႔ အထိသာျဖစ္၍ အျမန္ဆုံးႂကြလွမ္းခဲ့ပါရန္ တိုက္တြန္းဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022