အေကာင့္အမ်ိဳးအစားအသစ္ - Maxima Deposits

May 21, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာAGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊ 

လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ လုံၿခဳံမႈအျပည့္နဲ႔ အတိုးအျမင့္မားဆုံးရရွိႏိုင္မယ့္ အေကာင့္ အမ်ိဳးအစား အသစ္ Maxima Deposits ကို AGD ဘဏ္မွ စတင္မိတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။

Maxima Deposit အေကာင့္မ်ားဖြင္လွစ္ၿပီး ေငြအပ္သက္တမ္း ၁လ အတြက္အတိုးႏႈန္း ၉% ႏွင့္ ၃လ အတြက္အတိုးႏႈန္း ၉.၅% အသီးသီးရရွိသြားမွာျဖစ္ပါသည္။

Maxima Deposits အပ္ႏွံရန္အတြက္

-ေငြသားျဖင့္ လာေရာက္အပ္ႏွံျခင္း 

-အျခားဘဏ္မွ ေငြလႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံျခင္း 

-AGD ဘဏ္တြင္ လက္ရွိထည့္ထားေသာ Fixed Deposit သက္တမ္းေစ့ၿပီး ထပ္မံသက္တမ္းတိုးျမႇင့္ျခင္း (rollover) မျပဳလုပ္ထားေသာ deposit ကို သက္တမ္းျပည့္သည့္ေန႔တြင္ ထည့္သြင္းအပ္ႏွံျခင္း

အစရွိေသာ အထက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အတိုးႏႈန္းအမ်ားဆုံးရရွိႏိုင္ေသာ Maxima Deposits ကို လက္ရွိဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ AGD ဘဏ္ခြဲတိုင္းတြင္ သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ပါသည္။
 

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022