အျမင့္မားဆုံး ၁၀% အထိ အတိုးႏႈန္းအသစ္ ခံစားရရွိႏိုင္မည့္ Maxima Deposits

October 31, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊

အျမင့္မားဆုံးအတိုးမ်ားျဖင့္ ေငြစုႏိုင္ေသာ Maxima Deposits တစ္ႏွစ္အတိုးႏႈန္းအသစ္ ၁၀% ကို (၂၀၂၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁ ရက္ေန႔) မွစတင္ၿပီး ေျပာင္းလဲတိုးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ေငြစုသက္တမ္း ၁ လ၊ ၃လ၊ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁ႏွစ္ အထဲမွ မိမိႏွစ္သက္ရာ ကာလကို ေ႐ြးခ်ယ္အပ္ႏွံ ႏိုင္ၿပီး အပ္ေငြကို ပမာဏအကန႔္အသတ္မရွိ ထည့္သြင္းအပ္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အတိုးအမ်ားဆုံးျဖင့္ ေငြစုႏိုင္သည့္ Maxima Deposits ေငြအပ္ႏွံျခင္းကို ေငြသား၊ အျခားဘဏ္မွ Interbank ေငြလႊဲ (သို႔) ခ်က္လက္မွတ္တို႔ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ Savings Deposit မွ အတိုးအမ်ားဆုံး ရရွိႏိုင္သည့္ Maxima Deposits အေကာင့္ေျပာင္းခ်င္သူမ်ား၊ Fixed Deposit အေကာင့္ရွိၿပီး rollover လုပ္လိုသူမ်ား၊ Maxima Deposits အေကာင့္ရွိၿပီး rollover လုပ္လိုသူမ်ား အားလုံးအတြက္ သက္တမ္းအလိုက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အတိုးႏႈန္းမ်ား အထူးခံစားရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၁ႏွစ္ - ၁၀%  **
၉လ - ၈.၅%
၆လ - ၈.၅%
၃လ - ၈.၂၅%
၁လ - ၇.၂၅%

T & C apply

ယခုလို အျမင့္မားဆုံးအတိုးႏႈန္းအသစ္ျဖင့္ လုံၿခဳံစြာေငြစုႏိုင္မည့္ Maxima Deposits ကို နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲ (သို႔) ဖုန္း (၀၁-၂၃၉၉၃၃၃) (သို႔) AGD ဘဏ္၏ Facebook messenger သို႔ဆက္သြယ္စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

News
Promotions
March 20, 2023
AGD EZY Savings, EZYCash, EZYCash Platinum, AGD Lucky, Business Call ႏွင့္ SME Call အစရွိေသာ AGD ဘဏ္အေကာင့္အသစ္မ်ားမွ AGD…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Card Holders. Until 4th July 2023
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Stores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. Until 4th July 2023