အျမင့္မားဆုံးအတိုးမ်ားရယူႏိုင္မည့္ Maxima Deposits ႏွင့္ Maxi-Cash

August 24, 2021

ေလးစားခ်စ္ခင္ရပါေသာ AGD ဘဏ္ အသုံးျပဳသူမ်ားရွင့္၊

အျမင့္မားဆုံးအတိုးမ်ားျဖင့္ ေငြစုႏိုင္ေသာ Maxima Deposits ႏွင့္ Maxi-Cash တို႔ကို စက္တင္ဘာလကုန္ ၃၀ရက္ေန႔အထိ အတိုးႏႈန္းသစ္မ်ားျဖင့္ အပ္ႏွံႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လအထူးအစီအစဥ္တြင္ ၁၀%အတိုးႏႈန္းျဖင့္ အခ်ိန္မီ မအပ္ႏွံလိုက္ေသာ customer မ်ားအေနျဖင့္ ယခုအစီအစဥ္တြင္ ၉.၅% အတိုးထိရယူၿပီး အခ်ိန္မီ ေငြစုေဆာင္းအပ္ႏွံ ႏိုင္ပါသည္။

Maxima Deposits ကိုေငြစုသက္တမ္း ၁လ၊ ၃လ၊ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁၂လ စသည္တို႔အနက္မွ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး အျမင့္ဆုံး ၉.၅% အထိအတိုးႏႈန္း ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အတိုးကို လစဥ္ေငြသားထုတ္ယူႏိုင္ေသာ Maxi-Cash အမ်ိဳးအစားတြင္ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁၂လ အစရွိေသာ ေငြစုသက္တမ္းမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး အပ္ေငြသိန္း ၁၀၀က်ပ္မွစတင္ အပ္ႏွံႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေငြအပ္ႏွံျခင္းကို ေငြသား၊ အျခားဘဏ္မွ Interbank ေငြလႊဲ (သို႔) ခ်က္လက္မွတ္တို႔ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအစီအစဥ္မွာ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ရက္ေန႔ အထိသာျဖစ္လို႔ ကာလရွည္ လုံၿခဳံစြာ ေငြစုတိုးပြားလိုသူမ်ားအေနနဲ႔ အခ်ိန္တိုအတြင္း အတိုးႏႈန္းမ်ားမ်ားျပန္လည္ရရွိႏိုင္မယ့္ AGD ဘဏ္စာရင္းေသအပ္ေငြမ်ားအေၾကာင္းကို ယခုပဲ နီးစပ္ရာ AGD ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔ လာေရာက္စုံစမ္းရန္ ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

 

News
Promotions
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
August 4, 2022
အာရွစိမ္းလန္းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (AGD) သည္ ၎တို႔၏ CSR လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ GROW Campaign ကို မ်ိဳးဆက္သစ္ မိဘေမတၱာ…

Exchange rate

Buy
Sell
usd
eur
sgd
thb
usd
eur
sgd
thb
Updated: 15. 08. 2022