တစ္ဦးခ်င္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျပီး သင့္အနာဂတ္အတြက္ ေငြေၾကးတိုးပြားေစရန္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

Personal Account
Foreign Currency Accounts
Cards and Merchant Services

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

Loans
Remittance
E-Banking
News
Promotions
August 29, 2023
AGD Annual Strategic Summit 2023 အစည္းအေဝးကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ (၂၄) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၂၅) ရက္ေန႔တို႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Pan…
July 14, 2023
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား * ယခုပို႔စ္အား မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ Feed တြင္ Public Setting နဲ႔ Share လုပ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ * Share…
May 5, 2023
5% off for AGD MPU Card Holders. (until 4th November 2023) Address - No.209, Parami Road, 4 Ward, South Okkalapa, Yangon.…