စာရင်းသေအပ်ငွေ/ Maxima Deposit နှင့် Maxi-Cash အကောင့်

 

Maxima Deposit Account
 

ရေရှည်ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်  AGD ဘဏ်၏ Maxima Deposit အကောင့်ကို ရွေးချယ်ထားသင့်သည်။ အမြင့်ဆုံးအတိုးနှုန်းများဖြင့် သင့်၏ငွေကို လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ပိုမိုကြီးပွားတိုးတက်လာစေမည့် နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။

Maxima Deposit အကောင့်များဖွင်လှစ်ပြီး လအလိုက် ရွေးချယ်ပြီး အပ်နှံနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် အတိုးနှုန်းအများဆုံး ၁၀% အထိ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။

Features

       အပ်နှံငွေပမာဏကန့်သတ်ချက်မရှိပါ

       သတ်မှတ်ထားသော လအလိုက် အကောင့်ထဲသို့ အတိုးထည့်သွင်းပေးသွားမှာပါ

       မြန်မာငွေကျပ်ဖြင့် အကောင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်

Benefits 

       လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း

       အမြင့်ဆုံးအတိုးနှုန်း ၁၀% အထိ ရရှိနိုင်ခြင်း

       Customer များလိုအပ်ချက်အတိုင်း အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးနိုင်ခြင်း၊ အတိုးထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊

       လအလိုက်ရွေးချယ်အပ်နှံနိုင်ခြင်း

Rates and Fees

ကာလ အတိုးနှုန်း (p.a.)*
၁ လ   ၈.၅%
၃ လ ၉.၂၅%
၆ လ ၉.၄%
၉ လ ၉.၄%
၁၂ လ ၁၀%

Eligibility  

       မြန်မာနိုင်ငံသား အသက် (၁၈) နှစ်နှင့် အထက် ရှိသူ (တစ်ဦးတည်းအကောင့် (သို့) ပူးတွဲအကောင့်) 

       တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း၊ ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း

       ငွေအပ်နှံခြင်းကို ငွေသား၊ အခြားဘဏ်မှ Interbank ငွေလွှဲ (သို့) ချက်လက်မှတ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ (AGD ဘဏ်တွင် ဘဏ် အကောင့်မရှိလျှင်) 

တစ်ဦးချင်းဆိုလျှင်  

 • မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်

ကုမ္ပဏီ

 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများ
 • အကျိုးခံစားခွင့်ပိုင်ရှင်များ၏ သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းများ (မှတ်ပုံတင် / နိုင်ငံကူးလက်မှတ်)
 • Memorandum of Association / Article of Association (in case of Pvt. Ltd)
  ပူးတွဲစာချုပ် (ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပါက)
Maxi-Cash Account


ယုံကြည် စိတ်ချရပြီး လစဉ်ဝင်ငွေရရှိသော ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု အတွက်အထူးသင့်တော်သော အကောင့်အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
အတိုးနှုန်း ၉.၇၅% အထိ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရရှိသောအတိုးကို ငွေသားအဖြစ် အကန့်အသတ်မရှိ လစဉ်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။

Features
 • သတ်မှတ်ထားသော လအလိုက် အကောင့်ထဲသို့ အတိုးထည့်သွင်းပေးသွားမှာပါ
 •  မြန်မာငွေကျပ်ဖြင့်သာ အကောင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်
Benefits 
 • လစဉ်အတိုးကို ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
 •  မြင့်မားသောအတိုးနှုန်းရယူနိုင်ခြင်း
 • Customer များလိုအပ်ချက်အတိုင်း အလိုအလျောက် သက်တမ်းတိုးနိုင်ခြင်း၊ အတိုးထုတ်ယူနိုင်ခြင်း
 • လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း
 • လအလိုက်ရွေးချယ်အပ်နှံနိုင်ခြင်း
Rates and Fees

 

ကာလ အတိုးနှုန်း (p.a.)*
၁ လ   ၈.၅%
၃ လ ၉%
၆ လ ၉.၂၅%
၉ လ ၉.၃၅%
၁၂ လ ၉.၇၅%
Eligibility 
 •  မြန်မာနိုင်ငံသား အသက် (၁၈) နှစ်နှင့် အထက် ရှိသူ (တစ်ဦးတည်းအကောင့် (သို့) ပူးတွဲအကောင့်) 
 • တစ်ဦးတည်းပိုင်လုပ်ငန်း၊ ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်း
 •  မြန်မာငွေ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်မှ စတင်အပ်နှံနိုင်ပါသည်။
 •  ငွေအပ်နှံခြင်းကို ငွေသား၊ အခြားဘဏ်မှ Interbank ငွေလွှဲ (သို့) ချက်လက်မှတ် တို့ဖြင့်သာ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

တစ်ဦးချင်းဆိုလျှင်  

 • မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်

ကုမၸဏီ

 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများ
 • အကျိုးခံစားခွင့်ပိုင်ရှင်များ၏ သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းများ (မှတ်ပုံတင် / နိုင်ငံကူးလက်မှတ်)
 • Memorandum of Association / Article of Association (in case of Pvt. Ltd)
 • ပူးတွဲစာချုပ် (ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပါက)