တစ္ဦးခ်င္း ဝန္ေဆာင္မႈ

AGD ဘဏ္၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မိမိ ႏွစ္သက္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳျပီး သင့္အနာဂတ္အတြက္ ေငြေၾကးတိုးပြားေစရန္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။

Personal Account
INSTACash Account
EZYCash Account

Grow with us!

Join Myanmar’s fastest growing Bank and grow your savings.

Kyo U Account
Foreign Currency Accounts
Card Services
Loans
Remittance
E-Banking
enCASH Deposits Account
News
Promotions
September 15, 2022
တိုေတာင္းတဲ့ ေငြစုသက္တမ္းႏွင့္ေငြစုၿပီး ပိုမ်ားတဲ့ အတိုးကို ႀကိဳယူဖို႔ Special Promotion ကာလအတြင္း ႀကိဳယူအေကာင့္ျဖင့္…
August 6, 2022
ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳသူ Customer မ်ားအားလုံး၏ ယုံၾကည္‌ေထာက္ခံမႈမ်ားႏွွင့္အတူ AGD ဘဏ္က ၁၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပါတ္လည္ကို…
July 4, 2022
5% off for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders across all Harry's Bar locations! (until 4th July 2023)
July 4, 2022
5% off everything at Apex Gourmet Strores for AGD MPU/UnionPay Debit Card Holders. (until 4th July 2023)